Get Adobe Flash player

O projekcie

Warszawska Szkoła Analizy Danych jest ponadnarodowym projektem realizowanym przez Uniwersytet Warszawski oraz Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology.  Celem głównym  projektu jest podniesienie poziomu kompetencji doktorantów i osób spoza społeczności akademickiej w zakresie analizy danych poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego, anglojęzycznego cyklu szkoleniowego we współpracy z partnerem zagranicznym oraz z udziałem pracodawców z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W ramach WSAD oferujemy uczestnikom:
- udział w e-learningowym kursie przygotowawczym, który pozwoli na zdobycie lub utrwalenie wiedzy statystycznej (doktoranci),
- udział w dwutygodniowej szkole letniej, w ramach której odbędą się liczne prowadzone przez ekspertów warsztaty i wykłady dotyczące analizy danych (doktoranci i osoby spoza społeczności akademickiej),
- współpracę z ekspertami, w wyniku której powstaną prace naukowe przeznaczone do publikacji w renomowanych czasopismach (doktoranci UW).
Udział w projekcie WSAD jest całkowicie bezpłatny i w przypadku doktorantów UW premiowany punktami ECTS. Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję poznać specjalistyczną terminologię, kluczową dla zagranicznej współpracy naukowej.

Termin kursu "introduction to Data Analysis": 9 kwietnia – 2 sierpnia 2014 r.
Termin szkoły letniej: 21 lipca – 2 sierpnia 2014 r.

Koncepcja cyklu szkoleniowego (w języku angielskim)

Podsumowanie konferencji "Inteligentne podejście statystyczne"

23 marca 2015 r. odbyła się konferencja "Inteligentne podejście statystyczne", podsumowująca projekt Warszawska Szkoła Analizy Danych. Konferencję otworzyła Prorektor UW ds. Studentów i Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, która podkreśliła wagę podnoszenia kompetencji doktorantów z zakresu analizy danych. Następnie dr Izabella Bednarczyk (COME), koordynator projektu, przybliżyła gościom założenia projektu i jego realizatorów, czyli ze strony Uniwersytetu Warszawskiego: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), Instytut Studiów Społecznych (ISS), a ze strony partnera zagranicznego: Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology.

Rozwiń


W pierwszej sesji, poświęconej danych w nauce i biznesie, jako pierwszy wystąpił dr Karol Kuhl (Avon), który omówił kompetencje osób chcących zajmować się analizą danych na potrzeby biznesu. Podkreślił, że oprócz umiejętności związanych ze stawianiem hipotez, wyborem i zastosowaniem metod i narzędzi analitycznych konieczne są również te dotyczące rozumienia i przekładania problemu na analitykę i planowania dalszych kroków. Analityk powinien również umieć przełożyć wyniki obliczeń na wnioski, które można zastosować w biznesie, a potem je zaprezentować. Nie należy też zapominać o
kompetencjach zwiazanych z wdrażaniem proponowanych rozwiązań, w tym przygotowywaniu narzędzi wspierających decyzje oraz prowadzeniu szkoleń.


 

Drugi referent, dr Dominik Batorski (ICM) w swoim referacie argumentował, dlaczego statystyk to najbardziej seksowny zawód w XXI w.. Dane przyrastają w tempie wykładniczym, a więc wzrasta znaczenie zbierania, przetwarzania i używania ich. Ci, którzy mają dane i umieją je odpowiednio wykorzystywać, mają na rynku przewagę konkurencyjną. Prelegent porównał też rewolucję cyfrową do rewolucji przemysłowej i przedstawił szereg praktycznych przykładów analiz dotyczących m.in. nowych matur i rekrutacji na studia, korzystania z Internetu w Polsce czy ruchu Stop ACTA.

 

 

W kolejnej sesji, poświęconej kształtowaniu kompetencji analitycznych, przedstawione zostały działania edukacyjne podjęte w ramach Warszawskiej Szkoły Analizy Danych.

Dr Michał Bojanowski (ICM), kierownik merytoryczny projektu, przedstawił założenia i program dwutygodniowej Szkoły Letniej, która odbyła się w dniach 21.07-02.08.2014 w Falentach. W Szkole Letniej brali udział uczestnicy akademiccy i biznesowi, którzy mieli zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. W tej edycji Szkoły Letniej postanowiono skoncentrować się na problematyce społeczno-ekonomicznej, przy założeniu, że oferta programowa powinna być możliwie szeroka. Przedmiotem warsztatów, prowadzonych przez światowej klasy kadrę, były nowoczesne metody i narzędzia analizy
danych. Wykorzystywano zarówno stacjonarne, jak i zdalne formy nauczania. Na koniec wystąpienia referent przedstawił dwa intensywne kursy e-learningowe typu MOOC, poświęcone przetwarzaniu, wizualizacji i modelowaniu danych, przeznaczone dla każdego zainteresowanego (http://pogromcydanych.icm.edu.pl). Kursy te zostaną uruchomione w kwietniu i maju 2015 r.

 

Dr Grzegorz Król, kierownik Szkoły Letniej, omówił e-learningowy kurs wyrównawczy "Introduction to Data Analysis".  Celem kursu było przekazanie doktorantom Uniwersytetu Warszawskiego wiedzy dotyczącej analizy danych w możliwie przystępny sposób. W kursie wykorzystywano więc wizualizacje, stosowano - na początku - możliwie niewiele wzorów i odnoszono się do praktycznych zastosowań analiz.

 

Mgr inż. Bartłomiej Michałowicz, odpowiedzialny za proces ewaluacji w projekcie, przedstawił wyniki badań ewaluacyjnych, prowadzonych w trakcie Warszawskiej Szkoły Analizy Danych. Potwierdziły one słuszność założeń organizatorów projektu WSAD dotyczących wstępnego poziomu wiedzy uczestników, przyjętych metod i form dydaktycznych, a także zakresu merytorycznego Szkoły Letniej. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili warsztaty prowadzone w ramach Szkoły, jednocześnie deklarując wzrost wiedzy i umiejętności po ich ukończeniu. Zdecydowana większość uczestników stwierdziła, że Szkoła Letnia nie tylko spełniła ich oczekiwania, ale wręcz je przerosła. W odpowiedziach na pytania otwarte uczestnicy podkreślali, że Szkoła Letnia WSAD była dla nich okazją do poszerzenia horyzontów. Program Szkoły stanowił według nich przegląd niemal wszystkich zagadnień związanych z analizą danych jakościowych i ilościowych. Nie bez znaczenia był też aspekt społeczny Szkoły - uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że możliwość poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach analitycznych było jedną z największych zalet przedsięwzięcia.


Swoje (zdecydowanie pozytywne) refleksje po Szkole Letniej przesłali też zagraniczni wykładowcy Szkoły Letniej - prof. Warren Thorngate (Carleton University) oraz prof. Richard Gonzalez (University of Michigan).

 W czasie ostatniej sesji zaprezentowane zostały wybrane raporty badawcze, powstałe w ramach prac ścieżki akademickiej. Były to kolejno:

  • Non-informative answers – moderators and mediators of age related changes – dr Maksymilian Bielecki,
  • Environmental Concern in Cross-Country Comparisons: Validation of Uni- and Bifactor Constructs Based on the ISSP Environmental Modules – mgr Krzysztof Nowak & mgr Dorota Markiewicz,
  • Response style in cross-country comparisons – mgr Katarzyna Kowalczyk & mgr Agnieszka Mulak.

 

* * *

Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom konferencji i liczymy na kolejne spotkania w przyszłości!

 

Pełną galerię zdjęć z konferencji znajdą Państwo na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/warszawskaszkolaanalizy

Krótki wywiad z prof. Thorngatem: pobierz

Krótki wywiad z prof. Gonzalezem: pobierz

Konferencja "Inteligentne podejście statystyczne - Warszawska Szkoła Analizy Danych", 23.03.2015

Uniwersytet Warszawski wraz z Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję "Inteligentne podejście statystyczne - Warszawska Szkoła Analizy Danych", podsumowującą projekt.

Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji doktorantów i osób spoza społeczności akademickiej w zakresie analizy danych. Aby go osiągnąć, opracowano i wdrożono interdyscyplinarny, anglojęzyczny cykl szkoleniowy, wykorzystujący metody i techniki kształcenia na odległość.

W czasie konferencji opowiemy o kształtowaniu kompetencji analitycznych i przedstawimy efekty realizacji projektu. Omówimy tez problematykę odkrywania prawidłowości w dostępnych danych na przykładzie wypracowanych przez uczestników projektu raportów badawczych.

Kiedy: 23 marca 2015 r., godz. 10:00-15:30
Gdzie: budynek Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stefana Banacha 2c, 02-097 Warszawa

Więcej informacji: https://wsad.uw.edu.pl/pl/node/38

Podsumowanie Szkoły Letniej

W dniach 21 lipca -- 2 sierpnia odbyła się długo wyczekiwana Szkoła Letnia w ramach naszego projektu, poprzedzona e-learningowym kursem "Introduction to Data Analysis". Do uczestnictwa w Szkole zaprosiliśmy 120 osób: doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i innych polskich uczelni oraz Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, pracowników sektora B+R oraz inne osoby zainteresowane analizą danych. Przygotowane zostały dla nich dwie ścieżki programowe: akademicka (dla doktorantów) i otwarta (dla pozostałych). Uczestnicy Szkoły brali udział w anglojęzycznych warsztatach i wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów w dziedzinie analizy danych oraz przedstawicieli pracodawców. Mogli nie tylko rozwinąć swoje kompetencje w dziedzinie - wartością dodaną Szkoły Letniej była możliwość nawiązywania współpracy z innymi uczestnikami, zawieranie interesujących zawodowo znajomości oraz aktywne ćwiczenie specjalistycznego języka angielskiego.

Po zakończeniu Szkoły Letniej uczestnicy ścieżki akademickiej w Szkole Letniej kontynuują prace na zdalnych warsztatach badawczych, prowadzonych na platformie e-learningowej projektu. W niewielkich grupach, pod czujnym okiem tutorów, aktywnie prowadzą oni dalsze analizy i przygotowują raporty badawcze, które zostaną następnie zrecenzowane i przesłane do czasopism naukowych. Po zakończeniu warsztatów nasi uczestnicy przystąpią do końcowego egzaminu certyfikacyjnego, który będzie potwierdzeniem umiejętności zdobytych na przestrzeni całego projektu Warszawska Szkoła Analizy Danych -- WSAD.

Na koniec serdecznie dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie oraz ogrom pracy włożony w zdobywanie wiedzy podczas Szkoły Letniej, a także za wszystkie miłe słowa, które usłyszeliśmy w Biurze Szkoły! Jesteśmy wdzięczni również naszym wspaniałym wykładowcom i tutorom, którym zawdzięczamy wysoką jakość przeprowadzonych warsztatów i wykładów - nasi uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych podkreślali, że udział w Państwa zajęciach był inspirujący.

Strony

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTab