Get Adobe Flash player

O projekcie

Warszawska Szkoła Analizy Danych jest ponadnarodowym projektem realizowanym przez Uniwersytet Warszawski oraz Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology.  Celem głównym  projektu jest podniesienie poziomu kompetencji doktorantów i osób spoza społeczności akademickiej w zakresie analizy danych poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego, anglojęzycznego cyklu szkoleniowego we współpracy z partnerem zagranicznym oraz z udziałem pracodawców z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W ramach WSAD oferujemy uczestnikom:
- udział w e-learningowym kursie przygotowawczym, który pozwoli na zdobycie lub utrwalenie wiedzy statystycznej (doktoranci),
- udział w dwutygodniowej szkole letniej, w ramach której odbędą się liczne prowadzone przez ekspertów warsztaty i wykłady dotyczące analizy danych (doktoranci i osoby spoza społeczności akademickiej),
- współpracę z ekspertami, w wyniku której powstaną prace naukowe przeznaczone do publikacji w renomowanych czasopismach (doktoranci UW).
Udział w projekcie WSAD jest całkowicie bezpłatny i w przypadku doktorantów UW premiowany punktami ECTS. Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję poznać specjalistyczną terminologię, kluczową dla zagranicznej współpracy naukowej.

Termin kursu "introduction to Data Analysis": 9 kwietnia – 2 sierpnia 2014 r.
Termin szkoły letniej: 21 lipca – 2 sierpnia 2014 r.

Koncepcja cyklu szkoleniowego (w języku angielskim)

Nawiązanie współpracy ponadnarodowej: UW i ICS

Od 1 stycznia 2014 Uniwersytet Warszawski oraz Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology współpracują w celu realizacji ponadnarodowego projektu Warszawska Szkoła Analizy Danych. Dzięki realizacji tego projektu doktoranci obu uczelni oraz osoby spoza środowiska akademickiego będą miały możliwość podniesienia poziomu swoich kompetencji w zakresie analizy danych. Cykl szkoleniowy będzie składał się ze zdalnego kursu przygotowawczego, dwutygodniowej szkoły letniej oraz warsztatów zdalnych. Zostanie on opracowany w języku angielskim, aby przygotować uczestników do posługiwania się specjalistycznym językiem w kontaktach międzynarodowych. Wykorzystane zostaną metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning).

Rozwiń

Partner zagraniczny projektu, Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS), jest centrum badań społecznych w Holandii (wspólna inicjatywa trzech holenderskich uniwersytetów: w Utrechcie, w Groningen, w Nijmegen). Prace prowadzone w ICS opierają się na programie badawczym podkreślającym dedukcyjne formułowanie teorii, integrację teorii z badaniami empirycznymi i zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz podejściem interdyscyplinarnym. ICS od 1986 r. prowadzi studia doktoranckie oraz program magisterski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień poświęconych analizie danych. ICS prowadzi współpracę badawczą z ponad 150 naukowcami z 86 uczelni z 21 krajów. Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego projekt realizowany jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), Instytut Studiów Społecznych (ISS) oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME).

  • ICM udostępnia polskiemu środowisku naukowemu komputery dużej mocy i oprogramowanie wraz z pomocą techniczną i programistyczną w zakresie obliczeń wielkoskalowych, organizuje też kursy i szkolenia. ICM prowadzi badania podstawowe w naukach matematyczno-przyrodniczych, w zakresie nauk inżynieryjnych, medycyny, nauk ekonomicznych i socjologicznych.
  • ISS skupia naukowców z obszaru socjologii, psychologii, ekonomii oraz nauk politycznych, prowadzących interdyscyplinarne badania w 9 ośrodkach badawczych. Działalność naukowa ISS obejmuje m.in.: tworzenie nowych modeli teoretycznych mających na celu integrację danych empirycznych i standardowych narzędzi i metod analizy danych dla badan porównawczych oraz szkolenia studentów i pracowników naukowych.
  • COME jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za e-nauczanie na UW. COME wypracowało oryginalną i efektywną metodykę przygotowania i prowadzenia e-kursów.

Zapraszamy do śledzenia strony projektu, na której będą pojawiały się wszystkie ważne informacje dotyczące Warszawskiej Szkoły Analizy Danych.

Strony

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTab