Get Adobe Flash player

Najczęściej zadawane pytania

Nasz kurs "Wprowadzenie do analizy danych" cieszy się ogromnym powodzeniem - w ciągu trzech dni zgłosiło się niemal 100 osób! Jednocześnie na nasz projektowy mail spływają pytania związane z kursem. Odpowiadamy więc na te najczęściej zadawane.

Rozwiń

 1. Jak zorganizowany będzie kurs? Czy będę musiał/musiała być przy komputerze w określonych dniach, o określonych godzinach?
  Kurs będzie składał się z 10 bloków tematycznych. W każdym z bloków zostanie wyznaczony termin na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań. W ramach tego terminu będziesz mógł/mogła dowolnie wybrać czas i miejsce na swoją aktywność. Nie będziesz więc musiał/musiała byc przy komputerze w określonych dniach i godzinach.
 2. Z jaką częstotliwością będą otwierane/zamykane bloki tematyczne?
  Kolejne bloki będą otwierane co tydzień, ale każdy z nich będzie aktywny przez dwa tygodnie. Pozwoli to uczestnikom na większą elastyczność, szczególnie w okresie wakacji wiosennych i majówki. Wyjątkiem mogą być ostatnie dwa bloki tematyczne, które - ze względu na bliski termin zakończenia kursu - mogą być aktywne tylko przez tydzień.
 3. Zaliczenie końcowe kursu będzie przeprowadzane zdalnie czy stacjonarnie?
  Zaliczenie końcowe będzie dwuczęściowe:
  - zadanie pisemne do rozwiązania zdalnego - interpretacja wyników analiz,
  - "stacjonarna" rozmowa z uczestnikiem kursu dotycząca zadania pisemnego (w języku angielskim) Do uzyskania zaliczenia będzie także wymagane wykonywanie zadań w ramach poszczególnych bloków tematycznych.
 4. Na kiedy jest planowane zaliczenie?
  Zaliczenie jest planowane na okolice 9 czerwca 2014. Dokładny termin będzie ustalony w czasie trwania kursu.
 5. Dlaczego w formularzu zgłoszeniowym muszę podać nr PESEL i numer dowodu tożsamości?
  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konieczne jest zbieranie tych danych od osób objętych wsparciem w projekcie (a więc również od uczestników kursu "Wprowadzenie do analizy danych"). Podane przez Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji projektu Warszawska Szkoła Analizy Danych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości. Administratorem zebranych danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski. Dane są bezpiecznie przechowywane i nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 6. Kiedy dostanę informację, czy moje zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną?
  Maile z informacjami zostaną rozesłane do wszystkich zgłaszających się po zakończeniu rekrutacji. Rekrutacja kończy się 7 kwietnia.

Aktualizacja: ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń rekrutacja zakończy się 2 kwietnia 2014 o godz. 13:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTab