Get Adobe Flash player

Zamknięcie rekrutacji do kursu "Wprowadzenie do analizy danych"

Uwaga doktoranci UW!
Kurs „Wprowadzenie do analizy danych” cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że jesteśmy zmuszeni zamknąć wcześniej rekrutację. Swoje zgłoszenia można więc przesyłać do jutra (to jest 2 kwietnia 2014) do godziny 13:00. Już niedługo będziemy przesyłać drogą elektroniczną informację na temat zakwalifikowania się (lub nie) do uczestnictwa w kursie w tej edycji. Osoby, które nie zakwalifikują się w tej turze, będą mogły wziąć udział w samokształceniowej wersji kursu w późniejszym terminie.
Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia!

Najczęściej zadawane pytania

Nasz kurs "Wprowadzenie do analizy danych" cieszy się ogromnym powodzeniem - w ciągu trzech dni zgłosiło się niemal 100 osób! Jednocześnie na nasz projektowy mail spływają pytania związane z kursem. Odpowiadamy więc na te najczęściej zadawane.

Rozwiń

 1. Jak zorganizowany będzie kurs? Czy będę musiał/musiała być przy komputerze w określonych dniach, o określonych godzinach?
  Kurs będzie składał się z 10 bloków tematycznych. W każdym z bloków zostanie wyznaczony termin na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań. W ramach tego terminu będziesz mógł/mogła dowolnie wybrać czas i miejsce na swoją aktywność. Nie będziesz więc musiał/musiała byc przy komputerze w określonych dniach i godzinach.
 2. Z jaką częstotliwością będą otwierane/zamykane bloki tematyczne?
  Kolejne bloki będą otwierane co tydzień, ale każdy z nich będzie aktywny przez dwa tygodnie. Pozwoli to uczestnikom na większą elastyczność, szczególnie w okresie wakacji wiosennych i majówki. Wyjątkiem mogą być ostatnie dwa bloki tematyczne, które - ze względu na bliski termin zakończenia kursu - mogą być aktywne tylko przez tydzień.
 3. Zaliczenie końcowe kursu będzie przeprowadzane zdalnie czy stacjonarnie?
  Zaliczenie końcowe będzie dwuczęściowe:
  - zadanie pisemne do rozwiązania zdalnego - interpretacja wyników analiz,
  - "stacjonarna" rozmowa z uczestnikiem kursu dotycząca zadania pisemnego (w języku angielskim) Do uzyskania zaliczenia będzie także wymagane wykonywanie zadań w ramach poszczególnych bloków tematycznych.
 4. Na kiedy jest planowane zaliczenie?
  Zaliczenie jest planowane na okolice 9 czerwca 2014. Dokładny termin będzie ustalony w czasie trwania kursu.
 5. Dlaczego w formularzu zgłoszeniowym muszę podać nr PESEL i numer dowodu tożsamości?
  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konieczne jest zbieranie tych danych od osób objętych wsparciem w projekcie (a więc również od uczestników kursu "Wprowadzenie do analizy danych"). Podane przez Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji projektu Warszawska Szkoła Analizy Danych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości. Administratorem zebranych danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski. Dane są bezpiecznie przechowywane i nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 6. Kiedy dostanę informację, czy moje zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną?
  Maile z informacjami zostaną rozesłane do wszystkich zgłaszających się po zakończeniu rekrutacji. Rekrutacja kończy się 7 kwietnia.

Aktualizacja: ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń rekrutacja zakończy się 2 kwietnia 2014 o godz. 13:00.

Otwieramy nabór doktorantów UW do e-kursu "Wprowadzenie do analizy danych"

Doktorancie, doktorantko Uniwersytetu Warszawskiego! Prowadzisz badania, ale uważasz, że przydałaby Ci się dodatkowa wiedza na temat analizy zebranych danych? Umiesz już analizować, ale chcesz dowiedzieć się więcej? Jeśli tak, Warszawska Szkoła Analizy Danych jest dla Ciebie.

Rozwiń

Ogłaszamy nabór na:

 1. Anglojęzyczny internetowy kurs „Wprowadzenie do analizy danych” (30 h, 4 ECTS), który odbędzie się w dniach 9 kwietnia – 9 czerwca 2014 r. Kurs zawiera podstawową wiedzę potrzebną do rozumienia statystycznych analiz danych społecznych. W zależności od poziomu wejściowego oferujemy osobne ścieżki dla początkujących i bardziej zaawansowanych doktorantów. Aby zgłosić się na kurs, należy wypełnić kwestionariusz rejestracyjny dostępny na stronie projektu. Komisja rekrutacyjna będzie przyjmować chętnych do wyczerpania limitu miejsc. Udział w e-kursie jest bezpłatny.
 2. Międzynarodową Warszawską Szkołę Analizy Danych (WSAD), która odbędzie się w podwarszawskim ośrodku w dniach 21 lipca – 2 sierpnia 2014 r. W czasie szkoły każdy doktorant będzie uczestniczył w 96 h zajęć i będzie mógł zdobyć od 3 do 13 punktów ECTS. Aby uczestniczyć w szkole letniej, konieczne jest zaliczenie kursu „Wprowadzenie do analizy danych”. Zajęcia poprowadzą wybitni polscy specjaliści i wykładowcy zagraniczni m.in. z Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (Holandia), Institute for Social Research of University of Michigan (USA), Carleton University (Kanada).
 3. W programie szkoły letniej znajdą się warsztaty dotyczące wizualizacji danych (12 h), modeli strukturalnych (24 h), komputerowej analizy tekstu (12 h), pakietów statystycznych (Statistica, SPSS, R – każdy po 6 h), zaawansowanych analiz regresji liniowej i krzywoliniowej, analizy skupień. Odbędą się także spotkania z pracodawcami poszukującymi specjalistów w zakresie analizy. Szczegółowy program szkoły letniej wraz z formularzem rejestracyjnym udostępniony zostanie 23 kwietnia 2014 r. na stronie projektu. Osoby zakwalifikowane będą musiały uzyskać akceptację swojego zgłoszenia przez kierownika studiów doktoranckich na macierzystym wydziale. Udział w szkole letniej (wraz z kosztami zakwaterowania i wyżywienia) jest bezpłatny.

Wszelkie informacje dotyczące zakwalifikowania do udziału w kursie i/lub szkole letniej będą przesyłane drogą elektroniczną na podany e-mail. Informacje dotyczace zakwalifikowaia na kurs internetowy zostaną przesłane 8 kwietnia 2014.

Więcej informacji o projekcie

Pytania? Napisz do nas!

Strony

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTab